Botoks ile Migren Tedavisi

Botoks migren tedavisi tamamen tesadüfen kozmetik amaçlı uygulanırken etkisi hasta ve doktorların dikkatini çekmiş ve üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde bugün Migren tedavi seçeneklerinden biri olmuştur.Botoks Migren tedavisinde;

  • Ağrı ataklarının sıklığını azaltır,
  • Migren ağrısının şiddetini azaltır.

Botoks migren edavisi

Migren, çok küçük çaplı duyu sinirlerinin sıkışması, büzüşmesi nedeniyle ortaya çıkan katlanılması çoğu insan için mümkün olmayan bir baş ağrısıdır. İnsanların büyük bir kesiminin migren ile başı beladadır ve migren belli belirsiz aralıklarla kendisini dayattığı için yaşantıyı ve meşguliyetleri negatif bir biçimde etkilemektedir.

Kasların gevşemesini temin eden botoks, migrenin vuku bulmasına neden olan duyusal sinirler üstündeki baskıyı bertaraf eder ve bu sayede atakları ya bariz biçimde azaltmaktadır ya da tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu amaçla tatbik edilecek olan botoks istenirse saç çizgisinden istenirse de kulak üstünden ve ensenin belli başlı noktalarından yapılacak olan enjeksiyonlar ile uygulanacaktır.

Botoks ile Migren Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Öncelikle gelen ataklarınız tanımlandıktan sonra özellikle sizi rahatsız eden bölgelere olmak üzere genellikle alın, kulak üstü saç çizgisi, ense yani saçlı deriyi çepe çevre çevreleyen bir işlemdir. Öncesinde 3-5 dakika buz uygulaması enjeksiyonların vereceği rahatsızlığı bir miktar olsa da azaltacaktır. Uygulama beş ya da on dakikada tamamlanır. Sonrasında dikkat etmeniz gereken özel bir durum yoktur. Botoks migren tedavisinde etki hemen değil takip eden günler içinde başlayacak ve 4-6 ay gibi bir süre devam edecektir.

Eğer aktif bir biçimde seyreden ataklar varsa bunlarda azalma hissedilir ve artık eskisi kadar tahammül edilemez, katlanılamaz değillerdir.

Eğer migren saldırıları aktif bir aralıkta değilse, bu durumda olası atakların şiddeti azalacak ve zaman dilimleri arasındaki mesafe uzayacaktır.

Bu periyot, botoks uygulamasının gösterdiği tesir ile başlayıp bitmektedir ve uygulamanın migrenden başka ağrılar ve rahatsızlıklar için şu ya da bu türden bir getirisi olmadığını söylemek mümkündür.

Botoks migren tedavisinin etkisinin geçmesi yeniden uygulama için yeterli bir durum maalesef olmayabilir. Yeniden botoks enjeksiyonu için en az 5-5,5 ay geçmesi tekrar eden uygulamaların etkinliğini olumlu etkileyecektir.

Kısacası botoks migren dışı bir baş ağrısında etkili bir tedavi yöntemi değildir. Etki hemen olabileceği gibi 4-7 günde de başlayabilir. Genellikle 4 ay sürer. 4,5 aydan sonra etkisi geçmişse tekrar edilebilir.

My Image