Meme Başı Sorunları

Meme başı problemi meme ucunda ki şekil bozuklukları nadir problemler değildir ve bu problemler kişinin özel yaşantısını ve psikolojisini etkileyebilir. Göğüs uçları aşırı büyük, belirgin olan birisi ince kıyafetler giyerken zorlanabilir ya da memesinin ucu içeriye batık birisi özel hayatında sıkıntı duyabilir. Meme başı problemleri birçok şekilde olabilir. Ama en sık görüleni meme uçlarının içeriye dönük olmasıdır. Bu durum sıklıkla memeleri küçük olan bayanlarda görülür.

Göğüs uçlarının asimetrisi de sık görülen bir durumdur. Meme ucunun biri büyük biri de küçük olabilir. Bu durumda genellikle tercih edilen yöntem büyük olan meme ucunun küçültülmesidir.

Meme ucunun ortasında yarık ya da meme başında düzensiz, girintili çıkıntılı bir görünüm oluşabilir. Bu görünümün düzeltilmesi için parçalı, düzensiz kısımların alınması ve ayrık kısımların birleştirilmesi lokal anestezi altında kolaylıkla yapılabilir.

Meme başı problemlerinden biriside meme başının etrafında renkli kısmın normalden çok geniş olması yada asimetrik olmasıdır. Bu durumda geniş renkli kısmın küçültülmesi ile kolaylıkla düzeltilir.


meme ucu estetiği

Batık Meme Başı Problemi (İnverted Nipple)

Meme üstünde çıkıntı yapan tek bölüm meme başıdır. Meme başı, görsel ve işlevsel bakımdan olduğu kadar cinsel açıdan da önem arz eden bir doku parçasıdır. Meme dokusundan uzanıp giden süt kanalları, meme ucundan dışarıya açılırlar. Emzirme dönemindeki kadınların bebeklerini emzirmelerinde meme ucunun işlevi çok büyüktür.
Batık meme başı probleminin iki nedeni vardır. Meme dokusu içinden geçip giden bazı ligmentler(bantlar) gerekenden daha kısa olmaktadır. Yine bazı uyarıcılar nedeniyle meme dokusu gevşediği zaman da batık meme ucu ortaya çıkabilir. Bazı batık meme ucu problemleri elle düzeltilebilir iken bazıları düzeltilemez. Eğer bir kadının meme başı problemi varsa ve emzirme dönemine denk gelmişse, bu durumda sütün baskısıyla bebeklerini emzirmeleri mümkündür.

Ancak batık meme başı probleminin elle düzeltilmesi mümkün olmayan bir batık meme ucu sorununda, hastaların bebeklerini emzirmeleri söz konusu olamaz. Sorun emzirme döneminde elle çözülemeyeceği için emzirmek imkansıza yakın bir hal alabilir.

Batık meme başı probleminin tedavisi el ile ya da vakum ile yapılamazsa, bu durumda tek çözüm yolu cerrahi işlemdir. Cerrahi işlem esnasında da bazı problemler ortaya çıkabilir. Örneğin süt kanallarının belirli bir kısmı zarar görebilir. Emzirme dönemi ise, hastanın sütünü boşaltamaması gibi bir sorun ortaya çıkabilir. Problemin ne kadar büyük olduğuna bakılarak seçilecek yöntem değişiklik gösterir. Ama hastaların bilmesi gereken şey, emzirme yeteneklerini kaybetme ihtimallerinin olmasıdır. Sizin sorununuzu ortadan kaldıran yöntemi cerrahınız söyleyecektir.

Cerrahi müdahale ofis ortamında, lokal anestezi ile yapılır. İlk 7 ila 10 gün arası dönemde pansuman ve doktor takibi gerekli olmaktadır. Çok nadir nüks ile karşılaşılır.Meme ucu ameliyatı